Psychologiczne badania pracowników ochrony obejmuję ocenę:

  • poziomu i sprawności intelektualnej
  • diagnozę osobowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych (stresogennych)
  • analizę poziomu dojrzałości społecznej
  • diagnozę poziomu dojrzałości emocjonalnej

PODSTAWA PRAWNE:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z późn. zm).