+48 601 913 809

Witamy,

Pracownia Psychologiczna

R

Psychotesty

R

Kierowcy

R

Operatorzy

R

Broń

R

Psychotesty

R

Kierowcy

R

Operatorzy

R

Broń

Nasza pracownia

Pracownia jest wyposażona w sprzęt elektroniczny umożliwiający archiwizację danych osobowych oraz nowoczesny sprzęt komputerowy, który umożliwia szybkie przetwarzanie wyników badań, wystawianie odpowiednich orzeczeń i rachunków.

Sala do badań zbiorowych

w której przeprowadzane są testy psychologiczne (testy osobowości, temperamentu oraz sprawności umysłowej),

Sala do badań aparaturowych

zaopatrzona w ciemnię kabinową, aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji, równoważnię (aparat przeznaczony do badań osób wykonujących prace na wysokości), które sprawdzają funkcjonowanie procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną,

Pokój psychologa

w którym przeprowadzane są wywiady psychologiczne,

Nasza oferta

BADANIE KIEROWCÓW - PSYCHOTESTY
BADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY
BADANIA DLA OPERATORÓW, GÓRNIKÓW
BADANIA NA BROŃ, SĘDZIÓW, STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

PSYCHOLOGICZNE BADANIE KIEROWCÓW PRZEPROWADZAMY DLA:

 • kierowców wszystkich kategorii
 • kierowców prowadzących samochody służbowe
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów
 • kierowców po zatrzymaniu prawo jazdy przez Policję (punkty karne, po spożyciu alkoholu, po wypadku)

PSYCHOLOGICZNE BADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY OBEJMUJĘ OCENĘ:

 • poziomu i sprawności intelektualnej
 • diagnozę osobowości ze szczególnym uwzględnieniem
 • funkcjonowania w sytuacjach trudnych (stresogennych)
 • analizę poziomu dojrzałości społecznej
 • diagnozę poziomu dojrzałości emocjonalnej

PSYCHOLOGICZNE BADANIA DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD:

 • operatora wózków widłowych
 • operatora suwnic
 • górnika
 • ratownika górniczego
 • operatora koparek i innych maszyn
 • osóby pracującej na wysokości
 • osóby pracującej przy zabezpieczeniu technicznym I stopnia

PSYCHOLOGICZNE BADANIA PRZEPROWADZAMY DLA:

 • osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencje (myśliwska, sportowa, palna)
 • kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora,
 • kuratora sądowego, strażnika miejskiego
 • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio
 • zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • inspektorów transportu drogowego posługujący się bronią palną
 • badania górników pracujących przy materiach wybuchowych
 • psychologiczne badania pracowników ochrony – badania psychologiczne do licencji ochrony

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

DOŚWIADCZENIE

Profesjonalizm naszych usług gwarantuje kilkanaście lat doświadczenia na rynku

JAKOŚĆ

Potwierdzona pozytywnymi opiniami naszych zadowolonych
klientów

APARATURA

Pracujemy na najlepszym dostępnym sprzęcie co zapewnia bezawaryjną pracę

KONTAKT

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
mgr Urszula Szocińska

+48 601 913 809

Rejestracja telefoniczna:
 poniedziałek – piątek: 7 – 17 
 sobota: 7 – 14

Bolesławiec

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
59-700 Bolesławiec
ul. Piaskowa 14B

Zgorzelec

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
59-900 Zgorzelec
ul. Czachowskiego 6