+48 601 913 809

Metody badań

Kierowcy zawodowi oraz amatorzy

1. Kto ma obowiązek wykonania badań psychologicznych/psychotechnicznych?
Badania psychologiczne mają obowiązek wykonać: 

 • kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy;
 • instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem;
 • kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie z Komendy Policji lub od lekarza
 • osoby, które w ramach obowiązków zawodowych korzystają z samochodu służbowego kat. B

2. Jak często trzeba powtarzać badania?
Kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologicznym:

 • w wieku do 60 lat – co 5 lat;
 • w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy;
 • instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem;
 • w wieku do 65 lat – co 5 lat;
 • powyżej 65 lat – corocznie.
 • Kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie z Komendy Policji – na orzeczeniu nie ma terminu kolejnego badania co oznacza, że w przypadku ponownego otrzymania skierowania z Komendy Policji badanie należy w całości powtórzyć.

Osoby, które w ramach obowiązków zawodowych korzystają z samochodu służbowego kat. B – zgodnie z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy z 7 marca 2008 r. nie określa się terminu kolejnego badania, w przypadku kiedy nie istnieją żadne wskazania psychologiczne.

3. Czy na orzeczeniu psychologicznym może być krótszy bądź dłuższy termin kolejnego badania?

Terminy badań psychologicznych muszą być zgodne z ustawą prawo o ruchu drogowym i nie mogą być dobrowolnie przez psychologa skracane bądź wydłużane.

4. Co w przypadku, gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?

Od negatywnego orzeczenia psychologicznego w ramach ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym można się odwołać w terminie 14 dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji należy napisać odwołanie, w którym należy podać nazwę oraz adres odwoławczej pracowni psychologicznej, w której zostanie ponownie wykonane badanie psychologiczne. Jeśli natomiast nie zdecydujemy się na badanie odwoławcze to po upływie roku od badania psychologicznego można ponownie do niego przystąpić.

W przypadku kiedy kierujemy samochodem służbowym i lekarz skierował nas na konsultację psychologiczną w ramach Kodeksu Pracy i otrzymaliśmy negatywne zaświadczenie psychologiczne nie ma odwołania do pracowni psychologicznej. Tryb odwoławczy w takich przypadkach opiera się na rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich pracowników.

5. Co w przypadku, kiedy mam nadal ważne badanie psychologiczne, ale zgubiłem orzeczenie?

Jeśli orzeczenie zostało zgubione lub uległo zniszczeniu a badanie zostało wykonane w naszej pracowni to można ubiegać się o wystawienie jego duplikatu.

6. Zmieniam pracę, mam ważne badania psychologiczne i czy muszę je znowu przechodzić?

W takim przypadku decyzja należy do przyszłego pracodawcy, który może uhonorować badanie wykonane kilka miesięcy bądź lat wcześniej lub może zażyczyć sobie aktualnego sprawdzenia stanu zdrowia co będzie się wiązało z ponowieniem badania psychologicznego.

7. Czym się różnią badania psychologiczne na kat. C, D, E od tych na samochód służbowy?

Badanie psychologiczne wygląda w ten sam sposób, jednakże są inne wytyczne do obu tych grup oraz są wydawane inne druki.

8. Mam ważne badanie psychotechniczne na kierowcę kat. C i idę na kurs operatora wózków widłowych. czy muszę znowu przechodzić psychotesty?

Badanie psychologiczne na kierowcę różni się nieco od badania operatora wózków widłowych. Są wydawane ponadto inne druki psychologiczne oraz inne terminy na te stanowiska więc w większości przypadków należy wykonać ponownie badanie. Ostateczna decyzja należy jednak do lekarza, który będzie wykonywał badanie lekarskie.

9. Posiadam aktualne badanie psychologiczne na instruktora, czy jest ono ważne jeśli chcę być kierowcą taxówki?

Orzeczenie psychologiczne dla instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujących tramwajem podlega pod ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym natomiast kierowca taxi podlega pod ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dlatego też trzeba będzie ponownie wykonać badanie psychologiczne.

10. Mam wadę wzroku – jestem krótkowidzem od dziecka. Czy mogę być kierowcą?

Przy wadzie wzroku jaką jest krótkowzroczność należy przyjść na badanie psychologiczne z okularami/soczewkami. Jeśli podczas badania okulistycznego nie zostaną stwierdzone inne choroby narządu wzroku oraz podczas badania psychologicznego wyniki badania na stereometrze będą w normie to nie powinno być problemu, aby być kierowcą

11. Czy zaćma dyskwalifikuje mnie jako kierowcę zawodowego?

Jeśli przejdzie Pan pozytywnie badanie okulistyczne oraz badanie na stereometrze to nie zostanie Pan zdyskwalifikowany.

12. Jestem daltonistą czy jest to przeciwwskazanie do bycia kierowcą?

Widzenie barw jest sprawdzane podczas badania okulistycznego. Brak widzenia barw czyli daltonizm nie jest przeciwwskazaniem do otrzymania prawa jazdy w ramach kat. A oraz B.

13. Mam zaburzenie widzenia przestrzennego, czy to znaczy, że nie mogę być kierowcą?

Brak widzenia przestrzennego nie jest przeciwwskazaniem do kierowania samochodem służbowym w ramach obowiązków zawodowych. Jest to jednak przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdów w ramach wyższych kategorii prawa jazdy (C, D, E).

14. Skąd mogę wziąć skierowanie na badanie psychologiczne?

Skierowanie na badanie psychologiczne powinien nam wystawić pracodawca lub lekarz. Niestety w praktyce różnie z tym bywa, więc jeśli nie uda nam się otrzymać skierowania istnieje możliwość wykonania badania psychologicznego bez niego.

15. Jak długo trwa badanie?

Badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku. Badanie składa się z kilku etapów:
 

 • Testy pisemne;
 • Testy aparaturowe;
 • Rozmowa z psychologiem;
 • Omówienie wyników badania;
 • Wystawienie orzeczenia psychologicznego.
 • Wystawienie rachunku za badanie.
15. Jak długo trwa badanie?

Badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku. Badanie składa się z kilku etapów:
 

 • Testy pisemne;
 • Testy aparaturowe;
 • Rozmowa z psychologiem;
 • Omówienie wyników badania;
 • Wystawienie orzeczenia psychologicznego.
 • Wystawienie rachunku za badanie.
Kierowcy skierowani na badanie przez Komendę Policji

1. Ile mam czasu na zrobienie badania psychologicznego jeśli dostanę skierowanie z Komendy Policji?

W przypadku kiedy dostaniemy skierowanie z Komendy Policji na badanie psychologicznego mamy 30 dni od dnia jego otrzymania na wykonanie takiego badania i dostarczenia oryginału orzeczenia psychologicznego do właściwego starosty. Jeśli nie wykonamy takiego badania w tym terminie i nie przekażemy oryginału orzeczenia psychologicznego do starosty to prawo jazdy zostanie cofnięte. Istnieją przypadki, w których badanie psychologiczne odbywa się po tym terminie, ale należy wtedy ustalić taką zmianę terminu badania ze starostą.

2. Co należy zabrać na badanie?

skierowanie z Komendy Policji
dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy)
okulary, jeśli używamy

Ponadto na badanie należy przyjść wypoczętym i wyspanym. Zmęczenie ma bardzo duży wpływ na wyniki badań co często przenosi się na negatywną treść orzeczenia psychologicznego.

3. Co w przypadku, gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?

W przypadku, kiedy uzyskamy negatywne orzeczenie psychologiczne mamy prawo odwołać się do podmiotu odwoławczego za pośrednictwem psychologa, który wykonywał badanie psychologiczne. Na odwołanie się mamy 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia psychologicznego. Jeśli nie odwołamy się w tym terminie to dopiero po roku możemy ponownie przystąpić do badania psychologicznego.

4. Oprócz skierowania na badanie psychologiczne dostałem również skierowanie na badanie lekarskie, gdzie je mogę wykonać?

W przypadku kiedy dostaniemy również skierowanie z Komendy Policji na badanie lekarskie możemy je wykonać jedynie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Na terenie śląska takie badanie wykonuje się w Sosnowcu, na ul. Stanisława Staszica 44a. Na badanie lekarskie należy zgłosić się z orzeczeniem psychologicznym, więc najpierw trzeba przejść badanie psychologiczne a potem badanie lekarskie. W Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy są często długie terminy więc warto wcześniej zadzwonić i zarezerwować sobie dogodny termin badań.

5. Zgubiłem skierowanie, czy bez niego mogę zrobić badanie?

W przypadku kiedy na badanie psychologiczne kieruje nas Komenda Policji musimy posiadać skierowanie, jeśli je zgubiliśmy bądź uległo zniszczeniu należy się skontaktować z Komendą, która je wystawiła i poprosić o kopię takiego skierowania.

6. Jak długo trwa takie badanie?

Na badanie należy zarezerwować ok. 1,5 godziny. Badanie składa się z następujących etapów:
 

 • Testy pisemne;
 • Testy aparaturowe;
 • Rozmowa z psychologiem;
 • Omówienie wyników badania;
 • Wystawienie orzeczenia psychologicznego.
 • Wystawienie rachunku za badanie.
Badania operatorów
1. Które stanowiska wymagają badań psychologicznych?

Istnieje szereg stanowisk wymagających wykonania badań psychologicznych wg następujących podstaw prawnych:

Ogólne: Dz.U.96.62.287 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.).
Dla operatorów i pracy na wysokości: Na podstawie wcześniejszych przepisów z Dziennika Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996 – określa się czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z którymi operator zobligowany jest do przeprowadzenia badań sprawności psychotechnicznej.
Zabezpieczenia techniczne 2 stopnia na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ustala się rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Wykaz wszystkich prac, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1996 r.

2. Dlaczego operatorzy wykonują badania psychologiczne?

Sprawność psychofizyczna w tej grupie zawodowej jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków. Na podstawie licznych badań wykazano, że funkcje intelektualne, koncentracja uwagi, funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo- ruchowa istotnie się obniża wraz z wiekiem. Spadek funkcji psychicznych rozpoczyna się w wieku ok. 40 lat a największe zmiany widoczne są w grupie osób powyżej 50 roku życia. Ponadto stanowiska operatorskie, na których człowiek nadzoruje działanie maszyn i urządzeń narażone są na zagrożenia wypadkami, które jak się szacuje w ponad 50% są wynikiem niewłaściwych zachowań pracownika. Dlatego też dużą wagę przywiązuje się do tego, aby pracownicy zatrudniani na stanowiskach, na których występuje duże zagrożenie bezpieczeństwa byli niezawodni.

3. Jak często przechodzi się takie badania?

Częstotliwość powtarzania badań psychologicznych zależy od wieku oraz stanowiska:
 

 • osoby do 50 roku życia – co 3-4 lata;
 • osoby powyżej 50 roku życia – co 1-2 lata

4. Co muszę mieć, aby móc wykonać badanie?

Aby szybko i sprawnie przejść badanie psychologiczne należy na nie zabrać ze sobą:

 • skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostanie ono wystawione. Osoby nie posiadające
 • skierowań również zostaną przebadane.
  W przypadku kiedy pracodawca opłaca badanie psychologiczne niezbędne do wystawienia rachunku są następujące dane:
 • Pełna nazwa firmy;
 • Adres siedziby;
 • NIP firmy.
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).
  aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
  na badanie należy przyjść wypoczętym, a w dniu poprzedzającym badanie należy nie spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.
5. Mam aktualne badanie psychologiczne na operatora wózków, czy w takim razie mogę też pracować jako operator suwnicy sterowanej z poz. „0”?

W przypadku, kiedy w niedalekim czasie wykonywaliśmy badanie psychologiczne, np. jak w pytaniu na operatora wózków i dochodzą nam obowiązki zawodowe – będziemy operatorem również suwnicy należy powtórzyć badanie psychologiczne.

6. Jak długo trwa takie badanie?

Długość badania jest uzależniona od specyfiki stanowiska pracy, należy jednakże zarezerwować przynajmniej 40 minut. Badanie psychologiczne składa się z:
 

 • Testów pisemnych;
 • Testów aparaturowych;
 • Rozmowy z psychologiem;
 • Omówienia wyników badania;
 • Wystawienia orzeczenia/zaświadczenia psychologicznego.
 • Wystawienia rachunku za badanie.