Metody badań

Metody Badań

TESTY OSOBOWOŚCI ORAZ TEMPERAMENTU:
testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych.
TESTY SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
testy badające zdolności umysłowe;
testy badające szybkość i dokładność działania oraz spostrzegania;
testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi;
testy badające wyobraźnię przestrzenną.

TESTY SPRAWNOŚCI PSYCHORUCHOWEJ/PSYCHOMOTORYCZNEJ:
miernik czasu reakcji:
Badanie czasu reakcji prostej – służące do oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce.
Badanie czasu reakcji złożonej – służące do oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe oraz świetlne w sytuacji złożonej.
aparat krzyżowy – umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania.
wirometr – określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu.
stereometr – służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.
pierścień Landolta – umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej.
noktometr – badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.
równoważnia – aparat przeznaczony do badania osób wykonujących prace na wysokości, umożliwiający diagnozę zaburzeń zmysłu równowagi.

Pracownia Badań Psychologicznych PsychoTest specjalizuje się w zakresie usług związanych z diagnostyką osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Realizowane badania opierają się na następujących regulacjach prawnych:
Przepisy prawne dla operatorów i osób pracujących na wysokości:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 .
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287.

Dołącz do naszych zadowolonych klientów!

Sprawdź dlaczego grono naszych Klientów codziennie się powiększa.
Nie czekaj i skontaktuj się z nami już teraz!