+48 601 913 809

Metody badań

TESTY OSOBOWOŚCI ORAZ TEMPERAMENTU

Testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych.

TESTY SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • testy badające zdolności umysłowe;
 • testy badające szybkość i dokładność działania oraz spostrzegania;
 • testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi;
 • testy badające wyobraźnię przestrzenną.

TESTY SPRAWNOŚCI PSYCHORUCHOWEJ/PSYCHOMOTORYCZNEJ

Miernik czasu reakcji:

 • Badanie czasu reakcji prostej – służące do oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce.
 • Badanie czasu reakcji złożonej – służące do oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe oraz świetlne w sytuacji złożonej.
 • aparat krzyżowy – umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania.
 • wirometr – określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu.
 • stereometr – służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości.
 • pierścień Landolta – umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej.
 • noktometr – badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.
 • równoważnia – aparat przeznaczony do badania osób wykonujących prace na wysokości, umożliwiający diagnozę zaburzeń zmysłu równowagi.
Pracownia Badań Psychologicznych PsychoTest specjalizuje się w zakresie usług związanych z diagnostyką osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Realizowane badania opierają się na następujących regulacjach prawnych.

Przepisy prawne dla operatorów i osób pracujących na wysokości:
 

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 .
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287.