Psychologiczne badania dla osób wykonujących zawód:

 • operatora wózków widłowych
 • operatora suwnic
 • górnika
 • ratownika górniczego
 • operatora koparek i innych maszyn
 • osóby pracującej na wysokości
 • osóby pracującej przy zabezpieczeniu technicznym I stopnia

Diagnostyka obejmuje badania:

 • intelektu
 • osobowości
 • czasu reakcji
 • widzenia przestrzennego

Badania wysokościowe oraz operatorów przeprowadzamy również w zakładach pracy i ośrodkach szkoleniowych.

Podstawy prawne:

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 tekst jednolity z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.