+48 601 913 809

APARATURA

Stereometr

Jest stacjonarnym urządzeniem diagnostycznym, umożliwiającym badanie sprawności widzenia stereoskopowego. Całość zestawu sterowana jest układem mikroprocesorowym.

Miernik Parametrów Reakcji

Jest urządzeniem, umożliwiającym określenie parametrów czasowych oraz typu reakcji na bodźce świetlne oraz akustyczne. Sterowany programem zarządzającym prezentuje wyniki badania w formie surowej oraz w formie statystycznych rozkładów, m.in. podziału na reakcje prawidłowe, błędne, spóźnione.

Wirometr

Jest stacjonarnym urządzeniem do pomiaru postrzegania różnic w prędkości wirujących tarcz. Chcąc wyeliminować błąd pomiarowy – w konstrukcji urządzenia zrezygnowano całkowicie z przekładni mechanicznych oraz tradycyjnego napędu. Do stosowania w diagnostyce psychologicznych badań kierowców. Całość zestawu sterowana jest układem mikroprocesorowym.

Pierścień Landolta

Jest stacjonarnym urządzeniem diagnostycznym, umożliwiającym określenie progu wrażliwości wzrokowej. Do stosowania w diagnostyce okulistycznej oraz psychologicznej – opisany w metodologii psychologicznych badań kierowców. Całość zestawu sterowana mikroprocesorem, umożliwia ustawienie procedury badawczej w trybie ręcznym oraz automatycznym.

Noktometr

Jest stacjonarnym aparatem diagnostycznym, umożliwiającym określenie czasu adaptacji receptora wzrokowego po jego naświetleniu. Znajduje zastosowanie głównie w diagnostyce psychologicznej kierowców. Całość zestawu sterowana mikroprocesorem, umożliwia ustawienie procedury badawczej w trybie ręcznym oraz automatycznym.

Tablice do Testu Poppelreutera

Do stosowania w badaniach z zakresu psychologii pracy /zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej/ – niezbędne w diagnostyce psychologicznej kierujących pojazdami.

Ciemnia

Zastosowanie kabiny umożliwia przeprowadzenie badań określających próg wrażliwości wzrokowej oraz czas adaptacji receptora wzrokowego po naświetleniu.